Alles over Klikkertraining met Honden

Er zijn veel verschillende soorten trainingsmethodes en diverse hondentrainers voor het opvoeden van honden. Hoewel de aanpak bij de trainingsmethodes soms erg van elkaar kunnen verschillen, heeft belonen bij alle aanpakken een centrale rol voor het aan- en afleren van gedrag. Alle trainers en hondenliefhebbers weten namelijk dat het belonen van een hond werkt!
Training gebaseerd op aanleren door belonen berust op de volgende afspraak tussen opvoeder en hond: "Jij geeft me wat ik wil, dan geef ik jou wat jij wilt".

Belonen is een makkelijke manier om ervoor te zorgen dat bepaald gedrag van uw hond zich in de toekomst zal herhalen. Het is dus erg belangrijk om alleen als uw hond goed gedrag vertoont een beloning te geven. Soms belonen opvoeders onbewust ook ongewenst gedrag van hun hond. Bijvoorbeeld: een hond trekt aan de lijn en de opvoeder volgt hem. Door het volgen wordt de hond beloond voor het trekken en zal dit heel waarschijnlijk daardoor in de toekomst juist gaan doen. Het is daarom essentieel om oplettend te zijn en telkens na te denken over welk gedrag van de hond wel en niet gewenst is in de toekomst.

Een goede trainingsmethode die men kan toepassen voor het belonen tijdens de training is de "klikkermethode", ook wel "clickertraining" of "click & treat-methode" genoemd. Deze methode staat erg in de belangstelling vanwege het gemak en de goede resultaten.

Klikkertraining is een vriendelijke vorm van training die gebaseerd op conditionering en associatie. De klikker is een klein pastic doosje met een klikkend stukje metaal erin. Het klikgeluid van de klikker is een manier om met een hond te communiceren gedurende de training. Het klikken wordt een soort taal voor uw hond.

Als de hond gewenst gedrag vertoont, bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan de baas, wordt er op de klikker gedrukt. De klikker wordt in het begin meestal gecombineerd met iets waar de hond gek op is, zoals een (eetbare) traktatie. Deze traktatie is een beloning voor het goede gedrag van de hond. De hond zal aanvankelijk reageren op de traktatie, de primaire bekrachtiger. Als het geven van de traktatie gecombineerd wordt met het klikken zal dit een sof geconditioneerde bekrachtiger worden. Uw hond zal snel leren het klikken als een beloning te zien en zal weten dat hij iets goed heeft gedaan na een bepaalde actie. Een traktatie is op dat moment in de training overbodig geworden, want de hond zal het klikgeluid op zich zien als zijn beloning.

Met de klikkermethode wordt het africhtingproces een dialoog tussen de opvoeder en de hond. Essentieel voor het behalen van succes met deze methode is dat de hond goed moet begrijpen wat het klikgeluid aangeeft en welk gedrag van hem/haar gewenst is. Verder is het ook, vooral in het beginstadia waarneer de klikmethode aan de hond wordt aangeleerd, erg belangrijk dat de opvoeder consequent is. Dat wil zeggen dat; er altijd een beloning na het klikgeluid moet komen, na goed gedrag altijd "geklikt" moet worden en dat fout gedrag van de hond nooit beloond wordt.

Sommige mensen zijn niet zo gretig op deze methode omdat ze willen dat de hond luistert uit respect en niet uit wanhoop naar een traktatie. Sommige mensen zien klikker training als omkoping of hersenspoeling. Anderen vinden klikker training een handig en effectief hulpmiddel bij het trainen van hun hond, een waarbij de hond niet gestraft wordt.

Voor meer informatie over effectieve trainingsmethodes voor honden en tips voor het toepassen van de klikmethode, kijk op: www.hondtraining.com

Klik hier voor de Geheimen van Professionele Hondentrainers!