Voor u begint met honden training en opvoeding...

Wat maakt een hond sociaal?

Waarom is de ene getrainde hond een flexibel, lief dier en een andere hond, eveneens getraind, onhandelbaar en vervelend? Deze vraag lijkt moeilijk te beantwoorden, maar het is in feite heel simpel. Het verschil zit in de manier waarop de hond benaderd wordt bij de training.

De waarheid is dat de meeste mensen (zelfs sommige professionele hondentrainers!)  fouten maken bij de omgang met honden die de training van een hond oneindig veel moeilijker maken. Belangrijk om te weten is dat honden in hun eigen wereld leven en dat in deze "honden wereld" andere regels van kracht zijn, namelijk de regels van de roedel.

Honden zijn directe afstammelingen van de wolf, welke bekend staan om hun roedelgedrag. Een minder bekend feitje is dat veel hedendaagse huishonden, zelfs die dit al vele generaties zijn, nog steeds bepaalde roedelinstincten kennen.

Een roedel is een groep honden, en het gedrag dat honden duizenden jaren geleden vertoonden in een wilde roedel vertonen ze vandaag de dag nog steeds. In een roedel is er een vaststaande sociale structuur. Ieder lid van de roedel weet zijn plek en rol in de roedelhierarchie. De persoonlijkheid en acties van een roedellid wordt beinvloed en bepaald door andere roedelleden. Dit betekent dat een hond in een roedel weet van wie hij commando's op moet volgen en aan wie hij superieur is. Zijn positie in de hierarchie bepaalt waar de hond slaapt en eet, en of hij het beste of het slechtste voedsel krijgt.

De invloeden van de roedelgedrag zijn vandaag de dag nog net zo te merken als duizend jaar geleden. Bijvoorbeeld, als twee honden elkaar voor het eerst ontmoeten, moeten ze bepalen wie er superieur is aan de ander. De ondergeschikte hond zal zich vaak ondergeschikt gaan gedragen wat te zien is aan de houding. Als twee honden zich als gelijke beschouwen kan het tot een klein gevecht komen om te bepalen wie er superieur is. Dit doen ze om een hierarchische structuur van leiding te creeren; iets waar een roedel niet zonder kan. Zodra deze hierarchie gevormd is, blijft dit vaak bestaan, ook wanneer ze elkaar nog een keer ontmoeten.                                                                                                  

In een roedel gelden dus strikte sociale regels die honden nooit breken. Als u die regels leert kennen kan u ze in uw voordeel gebruiken. Uw hond ziet uw gezin of uw thuis situatie namelijk als zijn roedel. En afhankelijk van hoe u zich opstelt in die roedel valt u in zijn wereld maar in een van de twee categorieen: in zijn roedel staat u onder of boven hem. De keuze is aan u.

De laatste jaren is de kennis over hondenpsychologie enorm toegenomen. Het karakter van de hond en het begrijpen waarom hond op een bepaalde reageert, is erg belangrijk voor de hondenbezitter. Het begrijpen van uw hond is de basis voor de opvoeding van het dier. Maar buiten die basis is het net zo belangrijk om ook de juiste trainings methodes toe te passen. Net zomin dat het geen zin heeft om een gehoorzaam kind op te voeden in een taal die hij niet begrijpt, is alleen gehoorzaamheid bij een hond ook niet genoeg. U heeft goede trainingsmethoden nodig die uw hond begrijpt.  Trainingsmethoden die aansluiten bij zijn manier van communiceren.

De enige manier om een hond goed op te voeden, is om allereerst boven hem te staan in zijn groep. Als hij u ziet als de leider, dan zal hij naar u kijken voor instructies. Hij zal zijn best doen om te begrijpen wat u hem wilt vertellen. En hij zal hard werken om uw respect in de "roedel", oftewel uw gezin te winnen. Met dit basis principe staat u oneindig veel sterker in uw training: als u uw hond de juiste signalen geeft zal hij u graag willen gehoorzamen, zal hij hard werken voor uw aandacht en zal hij direct reageren wanneer u hem een commando geeft.

Door de regels van de roedel te respecteren en deze te gebruiken kunt u problemen (o.a. blaffen, bijten, angst, dominantie, ongehoorzaamheid) van uw hond afleren en gewenst gedrag en leuke trucjes aanleren. Als u begrijpt hoe de geest van uw hond in elkaar zit en plaats geeft voor de natuurlijke instincten van uw hond zult u daarnaast merken dat de relatie met uw hond veel plezieriger is voor beide.

Voor effectieve trainingsmethodes voor uw hond en voor meer informatie over roedelgedrag, kijk op www.hondtraining.com.

Klik hier voor de Geheimen van Professionele Hondentrainers!