Wat is de invloed van roedel gedrag en oeroude instincten op het gedrag van uw hond? Het antwoord kan u verbazen. Dit artikel duikt in de roedel-theorie en hoe u uw hond beter kan leren begrijpen.

Roedel Gedrag: Feiten en Fictie
(Hoe U Uw Hond Leert Begrijpen)

Over de roedel theorie is de laatste jaren veel geschreven. In de jaren 80 was deze theorie enorm populair om honden gedrag te benaderen en te omschrijven. In de jaren 90 en na het jaar 2000 is deze theorie meer omstreden geworden, omdat honden zich niet altijd aan de hierarchie, oftewel de machtsketen lijken te houden.

Wat blijkt?

Soms gehoorzaamt de "roedel-leider" een hond die lager staat in de rest van de roedel, maar die de Alfa hond domineert. Soms wordt de Alfa dus gedomineerd door een hond die op zijn beurt weer gedomineerd wordt door een hond die onder de Alfa staat.

De roedel theorie is dus niet zo rechtlijnig als men altijd heeft gedacht. Echter, de technieken waarmee honden elkaar domineren zijn nog steeds hetzelfde, en om die reden voor het trainen van honden nog altijd relevant.

Hoe zit dit precies in elkaar? Wat meer informatie over klassieke roedeltheorie...

Roedeldieren

Honden zijn directe afstammelingen van de wolf, welke bekend staan om hun roedelgedrag. Een roedeldier opereert in een groep dieren om een geheel te vormen. Een minder bekend feitje is dat veel hedendaagse huishonden, zelfs die dit al vele generaties zijn, nog steeds bepaalde roedelinstincten kennen.

In een roedel is er een vaststaande sociale structuur. Ieder lid van de roedel weet zijn plek en rol in de roedelhierarchie. De persoonlijkheid en acties van een roedellid wordt beinvloed en bepaald door andere roedelleden. Dit betekent dat een hond in een roedel weet van wie hij commando's op moet volgen en aan wie hij superieur is. Zijn positie in de hierarchie bepaalt waar de hond slaapt en eet, en of hij het beste of het slechtste voedsel krijgt.

De invloeden van de roedelgedrag zijn vandaag de dag nog net zo te merken als duizend jaar geleden. Bijvoorbeeld, als twee honden elkaar voor het eerst ontmoeten, moeten ze bepalen wie er superieur is aan de ander. De ondergeschikte hond zal zich vaak ondergeschikt gaan gedragen wat te zien is aan de houding. Als twee honden zich als gelijke beschouwen kan het tot een klein gevecht komen om te bepalen wie er superieur is. Dit doen ze om een hierarchische structuur van leiding te creeren; iets waar een roedel niet zonder kan. Zodra deze hierarchie gevormd is, blijft dit vaak bestaan, ook wanneer ze elkaar later ontmoeten.

Als u meer dan een hond bezit, lees dan zeker de sectie over 'Twee honden in het huis' waarin technieken besproken worden waardoor u niet de natuurlijke hierarchie van uw honden zult verstoren (Deze vindt u terug in het pakket). Het komt regelmatig voor dat honden met elkaar vechten als de natuurlijke hierarchie niet gehandhaafd wordt door de eigenaar en zijn of haar gezin.

De Alfahond

Elk roedel heeft een leider, welke door iedereen gehoorzaamt wordt. De leider van de roedel is meestal een mannetje (niet altijd) en wordt aangeduid met "alfahond".

In het wild zal de alfahond als eerste, en het beste voedsel eten, om zo zijn fysieke conditie op peil te houden in de roedel. De alfahond zal ook op een hoog strategische plaats slapen zodat hij een oogje in het zeil kan houden in zijn territorium. Hij maakt de beslissingen voor de roedel en is agressief tegen vreemdelingen die in het territorium van de roedel komen.

Uw hond en uw familie

Hoe zijn deze roedeldier instincten te relateren aan uw hond en familie?

Wat voor invloed hebben die instincten en hoe kan u zich opstellen tegenover uw hond zodat u zijn Alfa hond wordt?

Dit alles wordt besproken in Module 2 van het pakket. U krijgt praktische tips om uw Alfa status te krijgen en te bevestigen als uw hond ongehoorzaam is en uw status probeert te ondermijnen. Wanneer u effectief communiceert dat u de leider bent, kunt u rekenen op een volgzame hond die uw respect en goedkeuring keer op keer wil verdienen.

Maar er is meer.

Ik beschrijf tientallen vormen van lichaamstaal die uw hond dagelijks gebruikt om met u te communiceren, of om zijn humeur duidelijk te maken. Wanneer u snapt hoe uw hond zich voelt en wat hij u wil vertellen, zal uw band met hem en de training een enorme vooruitgang zien.

Oja, en u ontvangt het bonusboekje "Leider van de Roedel" als u nu bestelt.

Klik hier en begin direct!

Onthoudt: Alles is op proef. U betaalt pas na 30 dagen en alleen als u resultaten boekt.

Succes!

Klik hier voor de Geheimen van Professionele Hondentrainers!